#1 Alman ja Ossin pesintä sujuu mallikkaasti

Neljästä kamerapesästä yhdellä on varmasti pesintä. Alman ja Ossin yhteistoiminta on mennyt tänäkin vuonna ensiluokkaisesti ja nyt ollaan jo haudonpäivässä nro 29. Kaikki tärkeät päivät eri pesillämme näkee ao. osoitteesta. Ensi viikolla on odotettavissa ensimmäisen poikasen kuoriutuminen, mikäli hedelmöittyminen on tapahtunut ja haudonta sujunut ilman ongelmia loppuun asti. Kertauksen vuoksi kuoriutumista voidaan laskennallisesti odotella tapahtuvaksi keskimääräisellä 37 päivän haudonta-ajalla 1.6., 4.6. ja 7.6.2019.

#2 Toisen kamerapesämme pesintä epäonnistui Sulon kadottua

Nuoren Vieno-sääksen ja Sulon pesinnän aloitus sujui hienosti aina äitienpäivään asti. Sulo toi viimeisen kalan Vienolle äitienpäivän aamupäivänä. Tämän jälkeen siitä ei tehty yhtään kamerahavaintoa. Toisin sanoen, Sulo katosi ja oletettavasti menehtyi tuntemattomasta syystä. Tämä on toki harmillinen tapahtuma sekä pesinnän osalta että seuraajien puolelta, mutta luonnonvaraisten lintujen elämä on muutenkin jatkuvaa uhkien ja vaarojen väistelyä. Vieno hautoi 3.5 vuorokautta ilman kalaa, kunnes lähti omatoimisesti kalaan ja palasi vielä yhdeksi yöksi hautomaan. Tämän jälkeen se luovutti hautomisen ja siirtyi viettämään rennompaa kalastelevan pesimättömän sääksen elämää.

Sulon kadottua kuviin ilmestyi uusia koiraita, jotka taistelivat tästä reviiristä. Kovienkin taistelujen jälkeen seuraajien käyttämältä epäviralliselta nimeltään Mr. X, voitti reviirin itselleen ja on kovasti rakentanut pesää. Tällä uudella koiraalla olisi pesintäviettiä, mutta Vieno ei ole vaikuttanut halukkaalta uuteen pesintään. Kalatoimitukset Mr X:ltä kyllä kelpaavat ja sinällään pariutuminen ensi vuotta ajatellen saattaa olla käynnissä. Sulo sisusti pesää melkein ainoastaan sammaleella, mutta uusi koiras tuo pesään harmaata jäkälää.

Poikkeustilanteen etenemistä on mielenkiintoista ja opettavaista seurata. Tällaista uutta tietoa saadaan nykyaikaisella kameratekniikalla, mitä olisi äärimmäisen vaikea saada ilman pesäkamerointia. Sääksien käyttäytyminen parin katoamistilanteessa ei kuitenkaan tapahdu joka vuosi ja tälläkin pesällä on pesitty onnistuneesti 2003-2018, pois lukien 2013, jolloin pesintä epäonnistui muista syistä.

#4 Neljännellä kamerapesällä harjoitellaan uuden parin toimesta

Sääksilive - Satakunnan sääkset Helmi ja Ahti

Sääksilive – Satakunnan sääkset Helmi ja Ahti

Neljännellä pesällämme on seuraajien nimeämä optimistikoiras Ahti odotellut huhtikuun loppupuolelta naarasta tulevaksi. Pari viikkoa sitten Helmi kävi ensimmäistä kertaa pesällä, mutta uudemman kerran tuli pesälle pysyvämmin 20. toukokuuta 2019. Tämän uuden parin pesinnän aloitusharjoittelua on ollut hienoa seurata. Pesää on rakennettu isoilla turvepaakuilla sekä kepeillä, pesämonttua on ruovittu ja kalaa syöty. Poikkeuksellisena havaintona on parin yhteiskalastus, jota emme ole aiemmilla seurantavuosilla huomanneet esimerkiksi Alman ja Ossin osalta.

Pikkuhiljaa parittelutkin ovat onnistuneet paremmin pelkästä selkähieronnasta pidemmälle.

Helmin ja Ahtin osalta on mahdollista, että näemme vielä myöhäisen muninnan seuraavan viikonlopun aikana. Toivotaan, että ne vielä yrittävät tälle vuodelle. Joka tapauksessa tämä vaikuttaa hyvältä ensi vuotta ajatellen!

Tervetuloa seuraamaan! – Sääksilive.fi -tiimi