Tiedot pesältä #4

Satakunnan sääksien pesältä kerätään pesinnän aikana sensoreilla tietoa ulkolämpötilasta. Lisäksi tietoa kerätään tärkeistä päivistä ja saaliskaloista. Pesältä löytyy myös vaaka, jonka avulla saadaan tietoa sääksien ja niiden mahdollisisista saaliskalojen painoista.

Lämpötilat

Tärkeät päivät

Pesimähistoria

Saaliskalat

Saaliskalat vuodelta 2024
Saaliskalat vuodelta 2023
Saaliskalat vuodelta 2022