Tiedot Lounais-Suomen pesältä

Lounais-Suomen pesä on nyt seurannassa ensimmäistä vuotta. Pesältä kerätään pesinnän aikana tietoa ulkolämpötilasta ja tärkeistä päivistä.

Tärkeät päivät

Pesimähistoria

Saaliskalat

Saaliskalat vuodelta 2023