Tiedot pesältä #1

Satakunnan sääksien pesältä kerätään pesinnän aikana sensoreilla tietoa ulkolämpötilasta ja korkean pesän maamateriaalin sisältä saatavasta lämpötilasta. Lisäksi tietoa kerätään tärkeistä päivistä ja saaliskaloista. Pesältä löytyy myös vaaka, jonka avulla saadaan tietoa sääksien ja niiden saaliskalojen painoista.

Tärkeät päivät

Pesimähistoria

Saaliskalat

Saaliskalat vuodelta 2024
Saaliskalat vuodelta 2023
Saaliskalat vuodelta 2022
Saaliskalat vuodelta 2021
Saaliskalat vuodelta 2020
Saaliskalat vuodelta 2019
Saaliskalat vuodelta 2018