Tiedot pesältä #2

Satakunnan sääksien pesältä kerätään pesinnän aikana sensoreilla tietoa ulkolämpötilasta ja korkean pesän maamateriaalin sisältä saatavasta lämpötilasta. Lisäksi tietoa kerätään tärkeistä päivistä ja saaliskaloista.

Lämpötilat

Lämpötilat

Tärkeät päivät

Pesimähistoria

Saaliskalat

Saaliskalat vuodelta 2019