Tiedot pesältä #3

Satakunnan sääksien pesältä kerätään pesinnän aikana sensoreilla tietoa ulkolämpötilasta. Lisäksi tietoa kerätään tärkeistä päivistä ja saaliskaloista. Kameran katokseen on upotettu kolmas versio puntarista, jonka avulla saadaan painolukemia sekä sääksistä että mahdollisista saaliskaloista.

Lämpötilat

Tärkeät päivät

Pesimähistoria

Saaliskalat

Saaliskalat vuodelta 2023
Saaliskalat vuodelta 2022
Saaliskalat vuodelta 2021
Saaliskalat vuodelta 2020
Saaliskalat vuodelta 2019